Taxeren, hoe gaat dat?

Als de kosten van de reparatie aan uw auto voor rekening van een verzekeraar zijn, stellen wij vaak een schaderapport op. Een taxateur kan dan ons schaderapport komen goedkeuren. Wij regelen dat traject voor u. In de meeste gevallen komt de taxateur binnen 2 dagen na de schademelding langs.

Bij de taxaties wordt gebruik gemaakt van Audatex, een registratiesysteem waarop alle verzekeraars zijn aangesloten.

Veel mensen denken, dat een schadetaxatie wordt uitgevoerd door de taxateur van de verzekeringsmaatschappij. Dat is niet juist. De taxatie wordt feitelijk uitgevoerd door het schadeherstelbedrijf; de taxateur van de verzekeraar keurt de taxatie goed.

De kosten van onze taxaties zijn € 121,00 (€ 100,00 excl. btw). Maar als u de schade bij ons laat repareren, vervallen die kosten.

Zodra de betalende partij akkoord is met de kostenopgave uit het taxatierapport, kan de reparatie van start gaan.

Voor taxaties van oldtimers gelden aparte regels.

P6143469

P6143473